www.centarzastanovanje.com stanovanje osnova stana beogradski stan arhitekta arhitektura beograd stan enterijer organizacija stana uredjenje fleksibilnost socijalno stanovanje arhitektura jednoporodično stanovanje arhitektura kolektivno stanovanje arhitektura višeporodično stanovanje arhitekta galerijsko stanovanje kvalitet stanovanja komfor konfor stambeni stambene stambeni objekat stambeni objekti stambene jedinice apartman solidarno stanovanje nekretnine


Centar za stanovanje IMS (1970-1986)

 

Pre tridesetak godina, u periodu 1970-86, je postojao centar sa tematikom stanovanja i delovao je kao samostalno “pravno lice” sa statusom OOUR-a, u okviru Instituta za ispitivanje materijala IMS, pod nazivom: Centar za stanovanje. Pre nasilnog gašenja pod političkim pritiskom, Centar je realizovao neuobičajeno veliki broj istraživačkih projekata i pojedinačnih studija, kao i više hiljada stanova. A zatim, i pored rezultata od kojih su mnogi i danas aktueni, Centar je polako pao u zaborav, baš kao i priča o Beogradskom stanu. I to je tako trajalo duže od dve decenije ...

 

Početkom 2011, nakon dva predavanja koje je održao Dr Mihailo Čanak na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i u Inženjerskoj komori, koja su bila posvećena aktivnostima Centra za stanovanje, priča je zainteresovala nekolicinu mladjih kolega koji su počeli ozbiljno da razmišljaju o mogućnostima nastavka rada na stambenoj problematici. Uz podršku dr Mihaila Čanka kao jednog od suosnivača, 2012. godine u Beogradu je osnovan Centar za stanovanje CS bez indicija da se uspostavi direktan kontinuitet sa prethodnim centrom i preuzme njegov renome. Međutim, iz pijeteta prema nakadašnjim članovima Centra za stanovanje u IMS-u i njihovim velikim doprinosima habitologiji u Srbiji, na ovoj stranici su pomenuta njihova imena.


Dr Mihailo Čanak, dipl.inž.arh. (PDF)
Branislav Karadžić, dipl.inž.arh.
Božidar Janković, dipl.inž.arh.
Živojin Kara-Pešić, dipl.inž.arh.
Zorana Luković, dipl.inž.arh.
Vukica Đorđević, dipl.inž.arh.
Branka Gavrilović, dipl.inž.arh.
Vera Živić-Hadžić, dipl.inž.arh.


Slobodan Kovačević, dipl.inž.arh.
Predrag Napijalo, dipl.inž.arh.
Dušan Simić, dipl.inž.arh.
Dr Ivan Janković, dipl.prav.
Dr Ksenija Petovar, dipl.soc.
Mirjana Klemenjak, arh.teh.
Ratomir Mađerčić, arh.teh.
Berka Dedić, admin.služb.

...........................................................................................................................................................................
početna | info | osnivanje | centar ims | casopis cs | stanovanje | katalog stanova | bibliografija | kontakt | blog
Copyright  ©  2012. All Rights Reserved  |  +381 64 201 80 90  |  Centar za stanovanje  |  Center for Housing
Make a Free Website with Yola.