www.centarzastanovanje.com stanovanje osnova stana beogradski stan arhitekta arhitektura beograd stan enterijer organizacija stana uredjenje fleksibilnost socijalno stanovanje arhitektura jednoporodično stanovanje arhitektura kolektivno stanovanje arhitektura višeporodično stanovanje arhitekta galerijsko stanovanje kvalitet stanovanja komfor konfor stambeni stambene stambeni objekat stambeni objekti stambene jedinice apartman solidarno stanovanje nekretnine


Katalog stanova 

Na ovoj strani je prikazana baza stanova koje bismo Vam preporučili za razmišljanje o kvalitetnoj organizaciji stana. Cilj ove baze nije da se favorizuju i promovišu interesi firmi, udruženja, niti pojedinih autora, već je formirana isključivo sa jednim ciljem, a to je podsticanje arhitektonske kulture i kvaliteta stanovanja u Srbiji. Baza će povremeno biti dopunjavana i drugim primerima, kada budemo obradili predviđeni materijal. Ukoliko imate predlog nekog tipa organizacije stana, za koji smatrate da bi bio vredan pažnje, molimo da nam skrenete pažnju i prosledite podatke (autor/grupa autora, godina projektovanja/realizacije, lokacija) putem kontakt forme.

Ugledni primeri organizacije stana u Srbiji 

Ugledni primeri organizacije stana u svetu 

...........................................................................................................................................................................
početna | info | osnivanje | centar ims | casopis cs | stanovanje | katalog stanova | bibliografija | kontakt | blog
Copyright  ©  2012. All Rights Reserved  |  +381 64 201 80 90  |  Centar za stanovanje  |  Center for Housing
Make a Free Website with Yola.