www.centarzastanovanje.com stanovanje osnova stana beogradski stan arhitekta arhitektura beograd stan enterijer organizacija stana uredjenje fleksibilnost socijalno stanovanje arhitektura jednoporodično stanovanje arhitektura kolektivno stanovanje arhitektura višeporodično stanovanje arhitekta galerijsko stanovanje kvalitet stanovanja komfor konfor stambeni stambene stambeni objekat stambeni objekti stambene jedinice apartman solidarno stanovanje nekretnine


Povod za osnivanje 

Aktuelni problemi u stanogradnji
 
Prateći i analizirajući projektantska rešenja stanova i stambenih zgrada realizovanih tokom poslednjih dvadesetak godina (1990-2010), može se primetiti mnoštvo krajnje neukih projektantskih rešenja, čiji loš kvalitet užasava svakog ko je i malo upućen u neke od osnovnijih postulata habitologije.
 
Sedamdesetih i osamdesetih godina XX veka, habitologija je praćena bogatom projektantskom praksom i bila je u staroj Jugoslaviji, a posebno u Beogradu, veoma cenjena i negovana disciplina. Na Arhitektonskom fakultetu postavljene su osnove tzv. ''Beogradskog stana'', koncepta stambenog prostora maksimalno prilagođenog našim specifičnim uslovima i potrebama, dok su u Centru za stanovanje IMS realizovani mnogi istraživački programi čiji su rezultati potvrdjeni preko više velikih stambenih operacija i primenjeni u tada najkompleksnijim projektantskim stambenim normativima za JNA i grad Beograd (Uslovi i tehnički normativi za projektovanje stambenih zgrada i stanova, Službeni list grada Beograda, br. 32/IV/83 i 5/88). Striktna primena ove regulative štitila je kvalitet projektovanja i građenja, tako da su u periodu od 1975-1990. godine, devijantni slučajevi bili relativno retki. Šta se onda u međuvremenu desilo?
 
a) Nakon rata početkom 90-ih, pojedini uspešni ''poslovni'' ljudi i uticajni tajkuni, bacili su se na nekretnine i uz pomoć lokalnih vlasti menjali po volji urbanističke planove, napadali zelene površine i konačno uspeli da obesnaže i projektantsku regulativu, otvarajući put divljoj gradnji i dubokom padu kvaliteta praćenim neizbežnom korupcijom.
 
b) Ovakvoj situaciji, na žalost, doprineli su i sami arhitekti. Njihov priraštaj daleko prevazilazi potrebe našeg tržišta, tako da su primorani da se otimaju oko najsitnijih poslova zaboravljajući na etički kodeks i fer-plej. Investitori njima surovo manipulišu, a oni, u borbi za bolji život, pristaju bukvalno na sve, beznadežno srozavajući svoj ugled i rejting.
 
c) Odlaskom starih i iskusnih profesora, kao i prelaskom na bolonjski sistem školovanja, koncept studija se značajno izmenio orjentacijom ka konceptualnom dizajnu, čime su zapostavljani funkcionalno-tehnički aspekti u arhitekturi. Mnogi mladi arhitekti, koji su skoro diplomirali, žale se na probleme prilikom stupanja u radni odnos, jer su prinuđeni da “sve uče od početka”. Da li je u pitanju neadekvatno organizovana nastava ili nedovoljna prilježnost studenata, nije toliko važno, koliko je bitno da mladi arhitekti ulaze u profesiju bez neophodnih predznanja, a to znači da je njihovo profesionalno usavršavanje individualno, nesistematično i neujednačeno.
 
Postavlja se pitanje kako bi se ovaj problem mogao u ovoj našoj situaciji rešiti ili bar ublažiti.
Važno je napomenuti da se ovde ne radi samo o potrebi za permanentnom edukacijom, koja se preko raznih predavanja, kurseva i seminara organizuje posredstvom komora ili institucija koje izdaju licence za projektovanje, već i o ''lečenju starih rana'', tj. nedovoljnim i neadekvatnim znanjima ponetim sa studija.
 
Mogućnosti za prevazilaženje problema
 
Teško je očekivati da će Fakultet preko posebnih kurseva i seminara pokušati da ove rupe popuni, jer bi to predstavljalo priznanje da im je tokom redovnih studija nastava bila defektna. Sa druge strane, Komora nudi heterogene informacije iz raznih oblasti, a drugačije i ne može, jer bi svaka homogenizacija informacija vodila praktično ka nekom novom fakultetu, a to nije posao Komore. U svoje doba, Prof. Ranko Radović je to pokušao u serijama privatno organizovanih predavanja na Kolarcu, ali u segmentu koji nije direktno tretirao praktične probleme arhitektonskog projektovanja. Praksa komercijalnih kurseva i seminara danas je ređa nego ranije i veoma je vidljiv nedostatak nekog centra koji bi se permanentno bavio ovom problematikom.

Dr Mihailo Čanak, 2012. godine

...........................................................................................................................................................................
početna | info | osnivanje | centar ims | casopis cs | stanovanje | katalog stanova | bibliografija | kontakt | blog
Copyright  ©  2012. All Rights Reserved  |  +381 64 201 80 90  |  Centar za stanovanje  |  Center for Housing
Make a Free Website with Yola.